Lista e automjeteve për shitje, nga Flota e ALBARENT, e përditësuar sa herë rinovojmë e zëvendësojmë kategori të ndryshme. Lista afishon okazionet kryesore - në çdo rast Ju mirëpresim për informacione, provë në rrugë, kontroll nga ju ose njohje me historikun e automjetit. Për lehtësi çmimet janë në Euro por shitjet realizohen në çdo monedhë e me çdo qytet apo shtet ku blerësi dëshëron ta rirregjistrojë automjetin.